top of page
  • Christiana Kyriacou

ΕΛ:O περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022

Updated: Oct 27, 2023

Το Υπουργείο Εσωτερικών στην Κύπρο επιταχύνει τη διαδικασία προώθησης νομοσχεδίου που στοχεύει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τα κτίρια που ανήκουν σε κοινή ιδιοκτησία. Το νομοσχέδιο, που ονομάζεται «O περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022», διευρύνει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των διαχειριστικών επιτροπών για την αντιμετώπιση της τρέχουσας έλλειψης διαχείρισης σε πολλά κτίρια, η οποία προκαλεί τριβές μεταξύ των ιδιοκτητών και αφήνει τα κτίρια ασυντήρητα. Μία από τις βασικές καινοτομίες του νομοσχεδίου είναι η εξουσία που δίνεται στις διαχειριστικές επιτροπές να κάνουν δαπάνες, εύλογα απαραίτητες για τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων που οι ιδιοκτήτες αμελούν να πληρώσουν. Ο προτεινόμενος νόμος ισχύει για όλα τα κτίρια κοινής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν έχουν πιστοποιητικό εγγραφής, και στοχεύει στην επίλυση ζητημάτων όπως ανύπαρκτες διαχειριστικές επιτροπές, απλήρωτοι κοινοί χρήστες, ασφάλιση και καταστροφή του κτιρίου.

Κοινόκτητες Οικοδομές
Κοινόκτητες Οικοδομές

Το νομοσχέδιο απαιτεί την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και θα συσταθεί νέα Υπηρεσία Καταγραφής Συνιδιοκτητών Κτιρίων και Εποπτείας Λειτουργίας Διοικητικών Επιτροπών για την καταγραφή των κοινοκτημόνων κτιρίων, τη θέσπιση εσωτερικών κανονισμών για τη ρύθμιση της διαχείρισης και τον καθορισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ιδιοκτητών. Το κόστος για την εξασφάλιση των υπηρεσιών θα κατανεμηθεί με βάση την περιοχή κάθε μονάδας. Επιπλέον, θα διενεργηθεί μελέτη για την αξιολόγηση του στατικού, μηχανικού και ηλεκτρικού ελέγχου κάθε κοινόκτητου κτιρίου από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και ο περιοδικός έλεγχος των κτιρίων θα εγκρίνεται με χωριστό νομοσχέδιο. Ο προτεινόμενος νόμος αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας των ιδιοκτητών και τρίτων, στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης και στην επίλυση οικονομικών τριβών μεταξύ των ιδιοκτητών.


Το νομοσχέδιο στοχεύει και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη μη ύπαρξη διαχειριστικής επιτροπής ή την άρνηση ορισμένων ιδιοκτητών να πληρώσουν κοινόχρηστα. Στις περιπτώσεις αυτές εξουσιοδοτείται η Υπηρεσία Εγγραφής Κοινόκτητων Οικοδομών και Εποπτείας Λειτουργίας των Διαχειριστικών Επιτροπών να ορίσει προσωρινό διαχειριστή για τη διαχείριση του κτιρίου.


Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει διατάξεις για την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών ή μεταξύ της διαχειριστικής επιτροπής και των ιδιοκτητών. Προτείνεται η επίλυση των διαφορών μέσω διαδικασίας διαμεσολάβησης, η οποία στοχεύει να προσφέρει μια λιγότερο δαπανηρή και λιγότερο χρονοβόρα εναλλακτική λύση στις δικαστικές διαδικασίες.


Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη σύσταση ταμείου συντήρησης για κάθε κοινόκτητο κτίριο. Το ταμείο θα χρησιμοποιηθεί για την επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων, όπως ανελκυστήρες, κλιμακοστάσια και στέγες. Το ταμείο θα χρηματοδοτηθεί από τους ιδιοκτήτες, με κάθε ιδιοκτήτη να συνεισφέρει ανάλογα με το μερίδιό του στο κτίριο.


Η προτεινόμενη νομοθεσία αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διαχείριση και συντήρηση των κοινών κτιρίων στην Κύπρο. Παρέχοντας στις διαχειριστικές επιτροπές μεγαλύτερες εξουσίες και ευθύνες, το νομοσχέδιο στοχεύει στην προώθηση καλύτερων πρακτικών διαχείρισης και στη μείωση του επιπέδου αναρχίας που επικρατεί αυτή τη στιγμή σε πολλά κτίρια.


Η προτεινόμενη νομοθεσία έχει λάβει ευρεία υποστήριξη από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου και του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Ωστόσο, ορισμένοι επικριτές έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι το νομοσχέδιο μπορεί να επιβαρύνει αδικαιολόγητα ορισμένους ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα αυτούς που ήδη δυσκολεύονται οικονομικά.


Συμπερασματικά, το προτεινόμενο νομοσχέδιο («Νόμος του 2022 για τη Διαχείριση Κτιρίων και συναφών θεμάτων») στοχεύει στην αντιμετώπιση του διαδεδομένου προβλήματος της αναρχίας στη διαχείριση των κοινών κτιρίων στην Κύπρο. Δίνοντας στις διαχειριστικές επιτροπές μεγαλύτερες εξουσίες και ευθύνες, το νομοσχέδιο στοχεύει στην προώθηση καλύτερων πρακτικών διαχείρισης και στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας όλων των ενοίκων αυτών των κτιρίων. Ενώ η προτεινόμενη νομοθεσία έχει λάβει ευρεία υποστήριξη από διάφορους ενδιαφερόμενους, ορισμένοι επικριτές έχουν εκφράσει ανησυχία για την πιθανή οικονομική επιβάρυνση που μπορεί να επιφέρει το νομοσχέδιο σε ορισμένους ιδιοκτήτες. Τελικά, η επιτυχία του νομοσχεδίου θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του.Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page